30.04.2017 16:49

Erp nedir? Ne işe yarar, hangi işe yaramaz?

ERP, İngilizce söylem ile Enterprise Resource Planning, Türkçe çevirisi ile Kurumsal Kaynak Planlaması. Sahada, piyasada farklı kullanıcı kitlesini hedefleyen, değişik platform ve ölçeklerde çok sayıda ERP yazılımı bulunmaktadır. Ortak amaç, kurumsal olarak işlerinizi/kaynaklarınızı daha iyi planlamanızı sağlamaktır. Peki nasıl olacak da bu planlama gerçekleşecek? Öncelikle temel hedef, hemen hemen her işletmenin bünyesinde barındırdığı satış, muhasebe, üretim, insan kaynakları, stok yönetimi, satın alma işleri gibi birbiri ile bağlantılı veya devamı olan süreçlerin aynı uygulama üzerinde takip edilebilmesi böylelikle ihtiyaç duyulan entegrasyonun sağlanmasıdır. Kurumun tüm kaynaklarını doğru şekilde planlayabilmesi amacıyla bu birlikteliğe ihtiyaç vardır. Aynı veritabanı üzerinde bulunan kayıtların birbiri ile ilişkilerinin kurgulandığı sistem, ihtiyaç duyulan kontroller ile çalışacak şekilde programlanmıştır.

Buraya kadar her şey güzel, peki ölçekleme nasıl yapılacak? Her işletmenini ERP yazılımlarına ihtiyacı var mı? Sizin için doğru tercih hangisi?

Ölçekleme, işlerini takip edip yönetmek amacıyla yazılım satın almaya karar vermiş her firmanın ilk olarak dikkat etmesi gereken konudur. Firmanın departman yapısı, personel sayısı, yazılım ve bilgi işlem konularına hakimiyeti, ayrılan bütçe firmanın ERP ölçeğini hesaplamanın temel bileşenleridir. Geçmişte ve günümüzde ERP projelerinin başarısızlığa uğramasında en büyük etken, işin başında ölçeklemenin hiç yapılmamış veya doğru yapılamamış olmasıdır. Genel algı, üretim yapan firmanın ERP sistemine geçtiği zaman tüm üretim süreçlerinin doğru işleyeceği, alınan raporların gerçekçi olacağı yönündedir. Aslında bu sonuç, doğrudan ERP sisteminin değil, onun kullanan sizin elinizde olan bir konudur. ERP sistemleri size veriyi girmeniz için alan sağlar ve buna karşılık raporlar oluşturur. Bilgilerin doğru ve zamanında girilmesi, süreç kurgusunun doğru yapılması ve sürdürülebilir olması öncelikle işletmenin ve sonrasında programı kullanan personelin elindedir.

Çoğunlukla sorunun çıktığı yer tam da burasıdır. ERP sisteminin sizden istediği çok sayıda bilgiye karşılık bu bilgileri oluşturup, girecek personelin bulunmamasıdır. Bu bazen firmadaki personel sayısının yetersizliğinden bazen de sürecin doğru kurgulanamamış olmasından kaynaklanmaktadır.

ERP yazılımından en fazla faydayı sağlamak için amacınızı, ölçeğinizi ve beklentilerinizi iyi belirlemiş olmanız gerekir. Başarısız olan projelerin maalesef zaman, para ve bol miktarda enerji kaybına neden olduğu bilinmektedir.